top of page

De verstandhouding

Individuele psychologische begeleiding voor volwassenen gericht op psychologische flexibiliteit

Soms ben je emotioneel uit balans of lukt het niet om met situaties om te gaan. Dat is helemaal OK: Je ongelukkig voelen mag en hoort bij het leven. Praat er over indien je hiermee moeilijkheden ondervindt. Samen zoeken we naar manieren om meer grip te krijgen op je gedachten en gevoelens – zowel de positieve als de negatieve - en werken we aan jouw veerkracht en geluk. Daar word ik dan weer gelukkig van.

Psychologische Begeleiding

Psychologische flexibiliteit

Een meer flexibele houding met je gedachten, gevoelens en situaties

Soms zijn we overweldigd door negatieve gevoelens, terwijl deze onvermijdelijk zijn voor ons mentaal welbevinden. Als je ze probeert te vermijden, onderdrukken of weigeren, vinden ze uiteindelijk een andere uitweg. Het brengt dus meer op om deze gevoelens ruimte te geven, toe te laten en tijdelijk te verdragen om deze vervolgens een plaats te geven zodat je ze meer onder controle hebt. Dit is een noodzakelijk proces in de ontwikkeling van veerkracht. Deze emoties kan je dus zien als een leermoment. Ze sporen aan tot reflectie en zijn een belangrijk signaal om mee aan de slag te gaan.

Bovendien zetten bepaalde stressoren onze mentale gezondheid onder druk. De oorzaken van stress zijn persoonsgebonden. Iedereen heeft strategieën om met moeilijke situaties om te gaan, zoals probleemoplossing, afleiding, ventileren, vermijding, hulp zoeken… Het komt er op aan om strategieën flexibel in te zetten, aangepast aan de situatie. Sommige van deze strategieën waren wellicht ooit nuttig, maar blijken niet altijd te werken doorheen ons leven en kunnen leiden tot mentale problemen. Er zijn verschillende oorzaken waardoor het soms niet lukt om je effectief aan te passen aan situaties: Je had al te veel stress of angst, bepaalde persoonlijkheidskenmerken, en de natuurlijke neiging om pijnlijke gevoelens te vermijden, wat trouwens volkomen menselijk is. Toch is het mogelijk hier controle over te krijgen zodat jouw mentale gezondheid erop vooruit gaat.

Deze psychologische interventies, in combinatie met klachtgerichte behandeling van psychopathologie, typeert mijn psychologische begeleiding die ik samenvat in een concept: de verstandhouding. Deze naam weerspiegelt een tweeledige visie op mijn werkwijze en is ook bepalend voor mijn aanbod.

Image by takwa abdo
Over Inge

Mijn verhaal

Inge Debast. Master en doctor in de psychologie, erkend klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Mijn verhaal brengt me terug naar 2012, toen ik mijn master klinische psychologie behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik was altijd al geïnteresseerd in de veranderbare aspecten van onze persoonlijkheid. Ik kreeg er de kans om een doctoraat te behalen in de persoonlijkheidspsychologie. Hierdoor heb ik een theoretische expertise opgebouwd in persoonlijkheidsdiagnostiek doorheen de levensloop. Prestaties zichtbaar maken is echter niet waar mijn hart van oplaait. Deze kennis gebruiken om mensen effectief te helpen is waar mijn echte passie ligt.

Inge_Debast_10122021_Cindy-11.jpg
Maak een Afspraak

Kom op gesprek

Raadpleeg hier de beschikbaarheden voor consultaties en maak online een afspraak

Consultaties zijn mogelijk op de volgende locaties :

  • De Verstandhouding (eigen praktijk), Brakelsesteenweg 559a bus 1 te Ninove (bovenverdieping, via trap rechtsom de hoek)

  • Huisartsenpraktijk De Sutter, Opwijksesteenweg 17 te Aalst (deur rechts trap omhoog)

  • MINT multidisciplinaire praktijk, Edingsesteenweg 11 te Gooik

Ook videoconsultaties zijn mogelijk.


(alle locaties aanduiden op de kaart)

Voor de beschikbaarheden kan men hieronder de online agenda raadplegen en zelf een afspraak inboeken

contact_02_edited.jpg
Contact

Contact

Bekijk hier hoe je mij kan bereiken

Inge Debast

Telefoon:  (+32) 476 65 31 57

Postadres: Geraardsbergsestraat 68, 1570 Galmaarden

  • Erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 892120842

  • Visumnummer: 318775

  • Lid bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

Bedankt voor het indienen!

bottom of page